Biopsija

Biopsija predstavlja jednu vrstu ginekološke intervencije koja ukjučuje uklanjanje jednog dela ili cele promene tkiva radi medicinskih testiranja i analiza.
(citološka ili patohistološka dijagnostika )

Ova metoda se koristi najčešće kada ne može da se odredi razlog pojava promena na tkivu. Takođe ovom analizom se može precizno utvrditi da li je u pitanju benigna ili maligna patološka promena.

Sama procedura može da se izvodi u opštoj, lokalnoj anasteziji ili analgeziji zavisno od lokacije i velicine promene.Traje 5 do 20 minuta i obično je bezbolna.

,
Call Now Button