Ginekološka dijagnostika

Medicinske mere predstavljaju skup medicinskih tehnika, postupaka, analiza i intervencija koje se obavljaju u cilju dijagnostikovanja i tretiranja određenih oboljenja.

Više o raznim vidovima dijagnostike možete pročitati u podmeniju.

,
Call Now Button