TVT-O – savremena metoda lečenja urinarne inkontinencije

Stres inkontinencija je neprijatno stanje za žene koje izaziva često nevoljno mokrenje tokom aktivnosti koje pritiskaju bešiku kao što je kijanje ili smejanje. Inkontinencija (nevoljno oticanje urina) jedan od čestih problema sa kojim se, nažalost, pacijent susreće više puta u svakodnevnom životu, može da se reši trajno operacijom koja je napravila veliki pomak u ovoj oblasti.

Upotreba TVT (tension-free vaginal tape) je procedura koja omogučava podizanje i drzanje opuštene uretre u pravilnom fiziološkom položaju tako da ostaje zatvorena bez slučajnog ispuštanja urina, sprečavajući između ostalog i česte urinarne infekcije.

Pojednostavljena procedura postavljanja TVT trake kao i izabrani materijal (polipropilen) rezultira sa najvecim procentom izlečenja stres inkontinecije (97 procenata), čiji efekat ne opada tokom vremena (trajno izečenje), i bez kasnih komplikacija koje su moguće kod drugih vidova lečenja.

Postavljanje TVT je kratkotrajna procedura koja izaziva minimalan bol i nelagodnost, brzim oporavkom (pacijentkinja se vraca normalnim aktivnostima već posle nedelju do dve dana). Hospitalizacija je kratka i otpust je već istog dana kada je procedura i urađena.

U ordinaciji Palmotićeva postavljanje TVT-a je moguće uraditi profesionalno i efikasno, u saradnji sa stručnjacima iz Moskve koji već godinama sa vrhunskim uspehom koriste ovu metodu lečenja stres inkontinecije i problema vezanih sa njom.

Bliže informacije možete dobiti putem emaila
ordinacija@palmoticeva.com

ili pozivom na 011/322-60-40.

[rns_reactions]

,
Call Now Button