Hirurške metode – sterilizacija

Sterilizacija je operacija kojom se trajno spečava oplođenje. Preporučuje se ljduima koji su sigurni da više ne zele da imaju dece.

Muškarci

Sterilizacija muškaraca se odvija intervencijom koja se zove vazektomija. To je mala operacija koja se obavlja u lokalnoj anesteziji. Operacijom se podvezuje ili preseca semevod, kanal kojim sperma izlazi u spoljnu sredinu.

Žene

Kod žena se ova operacija izvodi podvezivanjem jajovoda cime se sprečava da jajna ćelija dodje u kontakt sa spermatozoidima i da ode u matericu. Obavlja se u opštoj anesteziji i komplikovanija je procedura od vazektomije. Radi se u bolničkim uslovima obično laparoskopski, oporavak je jedan dan.

,
Call Now Button