Incizija Bartolinijeve žlezde

Incizija je hirurški postupak kojim se tretira upala Bartholini-jeve žlezde. Obim samog hirurškog zahvata varira od ozbiljnosti same upale.

Ukoliko je u pitanju upala manjeg obima dovoljan je mali rez kroz koji se drenira sadrzaj bartolinijeve žlezde (čisti upala bartolinijeve žlezde).

Međutim, ukoliko se napravila cista, ona se može tretirati malim drenom (slično cevčici) kojim se ubacuju antibiotski rastvori ili se može hirurškim putem u potpunosti odstraniti.

Preporuka u tom slučaju je da se uradi marsupijelizacija Bartolinijeve žlezde kada se sačuva njena funkcija.

Moguće je da se nakon incizionog postupka ponovo javi upala i to je onda razlog da se cela žlezda odstrani.

Incizija se obavlja u opstoj ili lokalnoj anesteziji ili analgeziji.

Zavisno od zahvata ostaje se u ordinaciji od 30 minuta do 1-2 sata.

Leave a Reply

Required fields are marked

Zakažite