Pregled dojki

Savetuje se da žene između 20 i 35 godina jednom u tri godine dolaze na redovan pregled dojki kod ginekologa, a jednom mesečno da urade samopalpaciju.

Za žene starije od 35 godina preporuka je da se odlazi na pregled dojki kod ginekologa kombinovan sa ultrazvucnim pregledom jednom godišnje.

Pregled dojki se vrši dodirom i posmatranjem.Takođe se uzima i bris dojke kako bi se uradila citološka analiza sekreta ili eventualno punkciona biopsija radi histološke analize.Ultrazvucni pregled dojki u mnogome rasvetljuje dijagnozu i često se primenjuje, a kad dojka ima manje žljezdanog tkiva radi se mamografija.

Redovan pregled dojki je uspešno preventivno sredstvo za rano otkrivanje karcinoma, a takođe i pri dijagnosticiranju cista i drugih bolesti dojki.

Leave a Reply

Required fields are marked

Zakažite