Vantelesna oplodnja, finansiranje iz RZZO

Republički fond za zdravstveno osiguranje finansira program vantelesne oplodnje.
Da bi se par uključio u program vantelesne oplodnje o trošku zdravstvenog osiguranja, neophodno je da ispunjava propisane uslove i donese potrebne analize.

Usluge procesa vantelesne oplodnje (u daljem tekstu: VTO) za potrebe osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: RZZO) pružaju se u zdravstvenim ustanovama:

– Institut za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, Beograd;
– Ginekološko akušerska klinika “Narodni front“, Beograd;
– Ginekološko akušerska klinika Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad;
– Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Niš;
I
Republička stručna komisija Ministarstva zdravlja za vantelesnu oplodnju i asisitiranu
reprodukciju utvrdila je da je za uključivanje u program vantelesne oplodnje potrebna
kumulativna ispunjenost sledećih indikacija (kriterijuma):
– žene koje imaju neplodnost i pored odgovarajućeg lečenja;
– žene koje nisu rađale ili nemaju žive dece;
– žene do napunjenih 40 godina starosti u momentu dobijanja odluke o ispunjenosti uslova za uključivanje u proces VTO od strane Komisije za VTO nadležne državne zdravstvene ustanove;
– očuvana funkcija jajnika;
– normalni indeks telesne mase (manji od 30);
– svi oblici subfertilnosti muškarca, uz postojanje živih ili morfološki ispravnih spermatozoida u ejakulatu.

Osigurana lica koja ispunjavaju prethodne indikacije, odnosno kriterijume, neophodno je da poseduju rezultate izvršenih sledećih analiza i dijagnostike, i to:
1. Oba partnera
Mikrobiloško ispitivanje:
– Bakterije, Chlamidyia, Mycoplasma;
– HbsAg, HCV, HIV, VDRL – serologija.
2. Ženski partner:
Hormonsko ispitivanje: od 2-4 dana od početka menstrualnog krvavljenja (jednokratno);
– FSH, LH, E2, Pg, T, Prolaktin, TsH, T3, T4, antimilerijan hormon (AMH);
Mikrobiologija:
Toxoplasmu gondii, Rubellu- serologija
Skrining grlića:
– Bris po Papanikolau, Kolposkopija
– Ultrazvučni pregled obavljen vaginalnom sondom;
– pacijentkinje kod čijih partnera je uredan nalaz spermograma (normospermia), potrebno je da dostave nalaz HSG i/ili laparoskopije i/ili histeroskopije;
– ukoliko su imale prethodne operacije u cilju lečenja steriliteta, potrebno je da dostave fotokopiju otpusne liste;
– ukoliko je prethodno primenjen neki od postupaka biomedicinski potpomognutog oplođenja (IUI, IVF, ICSI), potrebno je da dostave fotokopiju lekarskog izveštaja.
Opšte pripreme:
Krvna grupa, Rh faktor, krvna slika, urin, biohemijske analize, mali faktori koagulacije- neposredno pred postupak.
3. Muški partner:
– Spermogram
(Ova vrsta pripreme je neophodna svim parovima, dok postoje i oni čija priprema zahteva dodatne analize, u zavisnosti od slučaja)
Starost analiza ne može biti duža od godinu dana, izuzev briseva i ultrazvuka koji važe tri meseca, a analize hormona važe šest meseci.
II
Parovi, za koje se utvrdi da ispunjavaju kriterijume za primenu postupka VTO, imaju pravo
na dva pokušaja vantelesne oplodnje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
III
Odluku o ispunjenosti uslova za uključivanje u proces VTO donose Komisije za VTO
nadležnih državnih zdravstvenih ustanova koje zasedaju u sledećim zdravstvenim ustanovama:

– Institut za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Srbije, Beograd;
– Ginekološko akušerska klinika “Narodni front“, Beograd;
– Ginekološko akušerska klinika, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad;
– Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Niš, Niš.

Komisiji za VTO Ginekološko akušerske klinike Kliničkog centra Vojvodine upućuju se osigurana lica sledećih okruga:
Severno-Bački, Srednje-Banatski, Severno-Banatski, Južno-Banatski, Zapadno-Bački, Južno-Bački i Sremski.

Komisiji za VTO Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Niš upućuju se osigurana lica okruga:
Rasinski, Nišavski, Toplički Pirotski, Jablanički, Pčinjski, Borski, Zaječarski,
Pomoravski, Kosovsko-Pomoravski, Kosovska Mitrovica i Gračanica.

Komisiji za VTO Instituta za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije ili Komisiji za VTO Ginekološko akušerske klinike „Narodni front“ upućuju se osigurana lica okruga:
Zlatiborski, Moravički, Raški, Mačvanski, Kolubarski, Podunavski, Braničevski,
Šumadijski i Grad Beograd.
IV
Ženski partner se za upućivanje na Komisiju za VTO javlja izabranom lekaru – specijalisti
ginekologije (ginekologu), dok se muški partner javlja svom izabranom lekaru – doktoru
medicine ili doktoru medicine – specijalisti opšte medicine (lekaru).
V
Ginekolog za ženskog partnera:
– vrši kompletnu pripremu za upućivanje na Komisiju za VTO;
– obavezno utvrđuje ispunjavanje kriterijuma za postupak VTO;
– upućuje je da uradi napred navedene analize i dijagnostiku;
– ukoliko ispunjava sve propisane uslove i poseduje ispravne medicinske nalaze, ginekolog izdaje uredne upute za:
1. Komisiju za VTO nadležne zdravstvene ustanove;
2. ultrazvučni pregled, koji se radi pri davanju ocene Komisije za VTO.
Lekar za muškog partnera:
– vrši kompletnu pripremu za upućivanje na Komisiju za VTO;
– upućuje ga da uradi napred navedene potrebne analize;
– ukoliko ispunjava sve uslove i poseduje ispravne medicinske nalaze, izdaje mu uredan uput za spermogram, koji se radi pri davanju ocene na Komisiji za VTO.
VI
Partneri se javljaju lekarskoj komisiji filijale radi overa uputa, pri čemu ženski partner popunjava i potpisuje dokument koji sadrži lične podatke, podatke partnera i lični izbor za zdravstvenu ustanovu u kojoj će se, ukoliko postoji mogućnost, obaviti vantelesna oplodnja.
VII
Lekarska komisija u sedištu filijale overava upute.
Ukoliko lekarska komisija filijale utvrdi da jedan od partnera ne ispunjava neki od kriterijuma ili utvrdi da nedostaje neki od navedenih medicinskih nalaza ili dijagnostike, upućuje lice da izvrši dopunu nedostajuće potrebne dokumentacije.
VIII
Pozitivnom odlukom Komisije za VTO, ženskom partneru se izdaje Potvrda zdravstvene ustanove o ispunjenosti uslova za proces VTO.
Trajanje izdate Potvrde iznosi šest meseci od datuma zasedanja komisije za VTO.
IX
Donošenjem pozitivne odluke Komisije za VTO, RZZO vrši raspoređivanje osiguranih lica za određenu zdravstvenu ustanovu.
Spisak se dostavlja zdravstvenim ustanovama koje u najkraćem periodu obaveštavaju RZZO o planiranim datumima prijema na proces VTO.
Po dobijenom obaveštenju o datumima prijema, filijala RZZO na kućnu adresu šalje poziv osiguranom licu u vezi upućivanja na proces VTO.
X
Ženski partner se na osnovu pisanog poziva filijale javlja ginekologu radi obezbeđivanja uputa za zdravstvenu ustanovu u kojoj će se obaviti proces VTO.
Ginekolog izdaje uredan uput osiguranom licu za zdravstvenu ustanovu koja je navedena u pozivu i upućuje ga da se javi lekarskoj komisiji filijale radi overe uputa.
XI
Lekarska komisija u sedištu filijale overava uput za proces VTO za navedenu zdravstvenu ustanovu.
XII
Muški partner se javlja lekaru radi obezbeđivanja uputa za zakazani termin za određenu zdravstvenu ustanovu u kojoj će dati uzorak za proces VTO.
Ukoliko se muški partner upućuje van sedišta filijale, javlja se lekarskoj komisiji filijale radi overe uputa za navedenu zdravstvenu ustanovu.
XIII
Ukoliko osiguranom licu proces VTO ne počne u roku od najviše šest meseci od datuma zasedanja komisije za VTO, zdravstvena ustanova je u obavezi da pisanim putem obrazloži osiguranom licu zbog čega nije započeo proces u predviđenom roku.
Osigurano lice se sa datim obrazloženjem isključuje iz tog postupka i upućuje na ponovnu ocenu komisije za VTO.
XIV
Republička stručna komisija za vantelesnu oplodnju i za asistiranu reprodukciju, utvrdila je tri metode vantelesnog oplođenja, koje uz uslugu iznose

1. Klasični metod vantelesnog oplođenja IVF – 191.086,26 din.
2. Metod vantelesnog oplođenja – In vitro maturacija jajne ćelije – 205.377,61 din.
3. Metod vantelesnog oplođenja – ICSI – mikrofertilizacija – 206.875,61 din.

Postupak vantelesne oplodnje ne plaćaju osigurana lica, već se taj iznos plaća iz sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. U cene su uključeni i troškovi: lekova, anestetika, hormona, medijuma i sanitetskog i ostalog medicinskog potrošnog materijala.

Leave a Reply

Required fields are marked

Zakažite