Histeroskopija – Minihisteroskopija

endometrial polyp

Histeroskopija predstavlja “zlatni standard” u dijagnostici i lečenju promena u šupljini materice. To je minimalno invazivna kratkotrajna procedura koja omogućava ginekologu da izvrši inspekciju materične šupljine (pregleda unutrašnjost materice) kako bi dijagnostikovao i izlečio uzroke poremećaja i bolesti materice. Kao rutinska procedura trebalo bi da se izvodi kod svih pacijentkinja koje su u planu za metode asistirane reprodukcije, pre prvog IVF ciklusa, jer se na ovaj način redukuje broj neuspešnih IVF ciklusa (1).
Histeroskopija je krucijalna u konačnoj dijagnostici intrauterine patologije. Ginekolozi obučeni za izvođenje minimalno invazivnih operacija uz pomoć histeroskopa mogu utvrditi razloge steriliteta, obilnih i neredovnih krvarenja iz materice, bola u maloj karlici i sprovesti ginekološke operacije bez upotrebe skalpela i šavova.

Šta je histeroskop i zašto se radi histeroskopija?

Histeroskop je tanki endoskopski instrument (mikrokamera sa izvorom hladnog svetla) koji se uvodi u matericu i omogućava vizualizaciju materične šupljine. Ordinacija Palmotićeva je opremljena savremenim histeroskopom marke Karl Storz koji omogućava dijagnostičku i operativnu histeroskopiju bez ili sa minimalnom dilatacijom cervikalnog kanala (grlića materice).
Histeroskopija se izvodi kako sa dijagnostičkim ciljem tako i zbog lečenja:

Dijagnostička histeroskopija (mini histeroskopija) daje ginekologu informacije neophodne za postavljanje pravilne dijagnoze (priraslice, polip endometrijuma, miom, deformacija materične šupljine, Ashermanov sindrom), kao i stanje endometrijuma, ušca jajovoda i cervikalnog kanala kao važne faktore u pripremi za vantelesnu oplodnju (VTO – IVF). Histeroskopija je radi kao dijagnostička procedura kod nejasnih oblika steriliteta.

Polip endometrijuma
Polip endometrijuma
Operativna histeroskopija predstavlja manipulacije unutar uterusa, gde doktor pažljivo uklanja uzroke bolesti materice (udaljenje / histeroskopija polipa – polipektomija, udaljenje priraslica i pregrada u materici, uzima ciljanu biopsiju endometrijuma radi histopatološke analize kao pripremu za VTO i u slučaju sumnje na premaligna i maligna oboljenja materice, itd). Neke miome (submukozne) je takođe moguće udaljiti ovim putem uz pomoć dodatnog instrumenta resektoskopa. Spirala (IUD) urasla u miometrijum se histerskopski može ukloniti.

Materične sihehije
Materične sihehije
Histeroskopija značajno povećava dijagnostičke mogućnosti u slučaju bolesti materice, omogućava izabrati najbolji metod lečenja (konzervativni ili hirurški), omogućava kontrolu efektivnosti lečenja i dozvoljava izvesti operativne manipulacije pod vizuelnom kontrolom što znatno povećava bezopasnost i smanjuje broj komplikacija. Uz pomoć operativne histeroskopije često je moguće preduprediti prelazak benignih promena u maligne, izbeći kiretažu tako što će se uzeti ciljano udaljiti polip ili uzeti biopsija bez traume cele unutrašnjosti materice. Pod kontrolom histeroskopa moguće je razrušiti sinehije koje onemogućavaju trudnoću, i udaljiti miom koji raste unutar materice.

Histeroskopija – priprema i šta je potrebno od analiza:

Priprema pacijentkinje za histeroskopiju je jednostavna. Potrebno je uzdražati se od jela i pića (uključujući vodu) u trajanju od najmanje šest sati pre intervencije. Takođe je neophodan i uredan nalaz vaginalnog i cervikalnog brisa (lekar može zatražiti i uredne briseve na hlamidiju, mikoplazmu i ureaplazmu). Histeroskopsku intervenciju je najbolje uraditi u prvoj fazi ciklusa (do 10. dana menstruacije).

Histeroskopija – iskustva i šta možete očekivati posle histeroskopije:

Histeroskopija se radi ambulanto, ne ostaje se u ordinaciji nakon intervencije. Sama histeroskopija u zavisnosti da li je dijagnostička ili operativna traje od pola sata do dva sata sa sve pripremom i oporavkom.
Oporavak od histeroskopije je jako kratak. Nakon što prođe efekat anestezije (ošamućenost, pospanost ili blaga vrtoglavica), mogu se osetiti grčevi u donjem delu stomaka. Većina pacijentkinja se već sutradan može slobodno vratiti svojim uobičajenim aktivnostima.

Cenu histeroskopije možete pogledati u cenovniku.
Zakazite pregled ovde.

Pogledajte na novom sajtu.

Submukozni miom
Submukozni miom

Histeroskopija – Polipektomija Pogledajte proces uklanjanja endometrijalnog polipa operativnom histeroskopijom (Histeroskopska polipektomija) Polip endometrijuma i zašto histeroskopija? Endometrijalni polip je najčešće benigna promena na sluzokoži materice nastaje preteranim rastom jednog dela endometrijuma. Javlja se kod mlađih žena kao i kod žena u perimenopauzi i postmenopauzi. U mlađem dobu predstavlja prepreku pri zatrudnivanju, u starijem – moguće je krvarenje i maligna alteracija. Histeroskopskim putem se polip uklanja pod direktnom vizualizacijom optičkim instrumentom pomoću jako malih instrumenata kojima se uklanja samo polip presecanjem peteljke. Dr Đorđe Petković uklanja polip endoskopskim makazicama i grasperom. #histeroskopija #palmoticeva #najboljaordinacija

A post shared by Ordinacija Palmotićeva (@palmoticeva) on

(1) – http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0042-8450/2011/0042-84501106476T.pdf

endometrial polypГистероскопия- это методика,которая позволяет доктору осмотреть изнутри полость матки ,диагностировать и устранить возможную внутри маточную патологию. Данная методика позволяет проводить малоинвазивные манипуляции, выявить и устранить причины бесплодия, болей в малом тазу и нерегулярного менструального цикла.
Что такое гистероскопия и когда ее применяют?
Гистероскоп-это тонкий эндоскопический инструмент, имеющий на конце микрокамеру,которая позволяет визуализировать полость матки. Ординация Палмотичева оснащена современным гистероскопом марки Карл Шторц, который позволяет проводить диагностическую и оперативную гистероскопию при минимальном расширении цервикального канала(шейки матки).
Гистероскопия может проводиться как с диагностической , так и с лечебной целью. Диагностическая гистероскопия позволяет гинекологу установить правильный диагноз ( внутриматочные спайки, миома матки , полип эндометрия, деформация полости матки и другая внутриматочная патология). Оперативная гистероскопия представляет собой внутри маточную манипуляцию, при которой доктор может устранить причины гинекологической патологии ( разделение внутриматочных синехий, рассечение внутриматочной перегородки,удаление полипа, забор биопсии эндометрия при подозрении на злокачественную патологию). Некоторая патология например субмукозные миоматозные узлы( подслизистые) могут быть моментально удалены при помощи дополнительного инструмента ( резектоскопа).
Гистероскопия значительно повышает диагностические возможности, позволяет выбрать наиболее подходящий метод лечения ( консервативные или хирургический) , контролировать эффективность проводимой терапии и проводить оперативное лечение под визуальным контролем. С помощью оперативной гистеооскопии можно предупредить переход пограничных состояний в злокачественные, прицельно удалить полип эндометрия без травматизации и выскабливания стенок полости матки.
Под контролем гистеооскопа можно разрушить внутриматочные синехии, мешающие наступлению беременности и удалить миоматозные узлы , которые растут в строну полости матки.

Polip endometrijuma
Polip endometrijuma

,
Call Now Button