Konizacija

Konizacija je postupak kojim se uzima tkivo cervikalnog kanala u cilju dijagnostike i eventualnog lečenja. Ova procedura može da se radi skalpelom ili LOOP ekscizijom. Ovaj postupak se primenjuje uglavnom nakon što je nalaz biopsije ukazao na mogucnost razvoja premaligne promene na grliću materice.

Postoje dva moguća cilja ove procedure. Prvi je dijagnostički, odnosno precizno određivanje uzroka promene na tkivu. Drugi cilj je lečenje čime se potpuno uklanja promena na grliću materice.

Ukoliko rezultati analize promene pokažu da je u pitanju maligna promena konzilijarno se odlučuje dalji postupak lečenja koje može da uključuje hirurški poduhvat, terapiju lekovima i zračenje.

Konizacija se radi u opstoj anesteziji ,manje promene mogu da se odstrane LOOP metodom. Ostaje se pola dana u ordinaciji.

,
Call Now Button