Testovi za otkrivanje steriliteta

Da bi se otkrio uzrok steriliteta potrebno je uraditi različite testove. Ti testovi se odnose i na žene i na muskarce. Kako je ljudski reproduktivni sistem veoma komplikovan, testovi mogu da traju i nekoliko meseci. Kada se uzrok otkrije pristupa se mogućem lečenju sa dobrim šansama da dodje do oplođenja. Postoji mogućnost da se uzrok ne otkrije i takvo stanje se naziva idiopatski sterilitet, međutim uz određene metode lečenja moguće je izlečiti i takav sterilitet.

Testovi za muškarce

Opšti pregled: uključuje pregled genitalija i pitanja koja uključuju istoriju bolesti, lekove koje koristite i seksualne navike.

Spermogram: najbitniji test za muškarce. U laboratoriji se testira analizira količina sperme, boja i prisustvo infektivnih agenasa ili krvi. Odredjuje se broj spermatozoida, oblik i pokretljivost.

Hormonalni testovi: iz krvi se odedjuje nivo testosterona i ostalih muških hormona.

Ultrazvuk: pomoću ultrazvuka moguće je videti da li postoji opstrukcija kanali ili retrogradna ejakulacija.

Testovi za žene

Opšti pregled: uključuje opšti pregled, ginekološki pregled, istoriju bolesti, pitanja vezana za menstrualni ciklus i seksualne navike kao i lekove koje koritite.

Hormonalni testovi: odredjuje se nivoi hormona da bi se ustanovilo da li ovulacija uopste postoji, određuju se nivoi ženskih seksualnih hormona, tiroidnog hormona kao i hormoni hipofize.

Histerosalpingografija: proverava se stanje materice i jajovoda. Tečnost se ubacuje u matericu i rentgenom se odredjuje sa li je tecnost stigla do jajovoda. Moguće je odrediti da li postoji blokada jajovoda kao i na kom se mestu nalazi. Ovo se može izlečiti operacijom.

Ultrazvuk: moguće je odrediti da li postoji neka deformacija u genitalnom sistemu.

Genetska testiranja: pokazuju da li postoji neki genetski defekt koji uzrokuje sterilitet.

Laparoskopija: pomoću ove metode moguće je odrediti da li postoji endometrioza ili ožiljno tkivo, kako i defekti materice i jajovoda. Obavlja se u opštoj anesteziji.

,
Call Now Button